ប្រទេស​ចិន ៖ វត្ត​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា កម្ពស់​១៦​ជាន់​ ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​រាប​ដល់​ដី​ – CEN