ព្រោះតែ​មាន​ដៃ ៣ ក្មេងស្រី​អាយុ ២​ខែ​រូបនេះ ត្រូវបាន​គោរព​បូជា​ដូចជា​ទេវតា នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN