សមាជិក​APPF ២២​ប្រទេស ដែល​មាន​គណៈប្រតិភូ​បរទេស​ជាង​២០០​នាក់​ ​នឹងចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប នា​ពាក់កណ្តាល​ខែ​មករា​នេះ​ – CEN