ជំរុញ​ឲ្យ​ខណ្ឌ​និង​មន្ទីរ​ជំនាញ​សម្រុក​ជួសជុល​ផ្លូវ ស្តារលូ ស្តារ​ប្រឡាយ​ទាំងអស់​អោយបាន​ស្អាត​ក្នុង​រដូវប្រាំង​នេះ​ – CEN