ក្រោយ​ចង​ការប្រាក់​៦.០០០​ដុល្លារ គ្មាន​លុយ​សង​គេ ត្រូវ​តុលាការ​រឹបអូស​យក​ផ្ទះ​និង​ដី លក់​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង ហើយ​កើត​ជម្លោះ​កាប់​ចាក់​ – CEN