គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ស្លាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ និង​១៥​នាក់ ​រងរបួស​ – CEN