ពូកែ​ខាង​អី ស្លាប់​ខាង​នឹង​! អ្នក​ឡើង​អាគារ​ខ្ពស់ៗ​ចិន​ម្នាក់​ស្លាប់ ក្រោយពេល​ធ្លាក់​ពីលើ​អាគារ​កំពស់​ជាង ៦០​ជាន់​ – CEN