លោកស្រី ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ស្នើ​ដល់​លោកជំទាវ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី ជួយ​នារី​ម្នាក់​ដែល​ប្រុស​ម្នាក់ ភ្ជង់​ប្លន់​ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់​ – CEN