ចាប់​ខ្លួន​បី​សាច​តណ្ហា​ជនជាតិ​ឥស្លាម រំលោភ​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​មាន​សតិ​មិន​ប្រក្រតី បានសម្រេច ជា​បន្តបន្ទាប់​ – CEN