​កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក​ទី​៥៥ របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN