​ចិន សន្យា​ជួយ​កម្ពុជា លើ​ការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​ – CEN