ឃុំ​ខ្លួន​ជនល្មើស​២​នាក់ ប្រើល្បិច​ក្លែង​ឯ​សារ​ធនាគារ បោក​លុយ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ចំនួន​៧០.០០០​ដុល្លារ​ – CEN