ចាប់​យោធា​ម្នាក់ ជា​អតីត​ប្តី​ដើម ចាក់​សម្លាប់​ប្ដី​ក្រោយ​ជា​ជនជាតិ​ចិន ដែល​រត់គេច​ទៅដល់​ខេត្តព្រះវិហារ – CEN