មិនទាន់មាន អតីតមន្ត្រី​បក្សប្រឆាំង ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយ​ឡើងវិញ​នោះទេ​ – CEN