ធ្វើ​សកម្មភាព​យក​កន្ត្រៃ​កាត់​តូប​លក់​ទូរស័ព្ទដៃ ចៃដន្យ​ប្រជាព​រដ្ឋ​ឃើញ​វាយ​ទ្រោម​ខ្លួន ទើប​ប្រគល់ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ – CEN