អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បញ្ជាក់ថា មិន​ការវិនិយោគ ឬ​រុះរើ​ផ្សារ​ដើម​គរ​ – CEN