សម្តេច​តេជោ ៖ អព្យាក្រឹតភាព និង​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​កងទ័ព ការចងចាំ និង​ដឹងគុណ​កងទ័ព​ជាតិ​ – CEN