​ឃុំខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ គំរាម​បង្ហោះ​រូប​អាក្រាត​កាយ ជា​ថ្នូរ​នឹង​ទឹកប្រាក់​ – CEN