វៀតណាម ជា​ប្រទេស​កុម្មុយនីស្ត ពុំ​មាន​រឿង​អរូបីយ៍​ទេ ប៉ុន្តែ​ដល់​ប៉ះ​រឿង​ព្រះវិហារ​នេះ​គ្មាន​អ្នកណា​ហ៊ាន​…! (​វីដេអូ​) – CEN