គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​បន្ត​កើត​មាន​នៅ​ចំណុច​ចំណោត​យាយ​ម៉ៅ ពេជ្រនិល និង​ចំណោត​យាយ​ម៉ៅ ក្រុងព្រះសីហនុ ខូច​រថយន្ត​ជិត​១០​គ្រឿង របួស​មនុស្ស​ជាច្រើន​នាក់​ – CEN