កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក នៅ​ប្រទេស​ចិន ដុ​ច​កម្ទេច​និង​កប់​ជ្រូក​ចោល​អស់​ចំនួន​បី​ម៉ឺន​ក្បាល​ (វីដេអូ) – CEN