តុលា​ការចេញ​សេចក្តី​បដិសេធ ពាក្យស្នើសុំ​ទម្លាក់​បទចោទប្រកាន់​លើ​លោក កឹម សុខា – CEN