ឃាត់ខ្លួន​ឧកញ៉ា វ័ន ប៊ុន​ថៃ វាយ​នារី​ម្នាក់ ក្នុង​ខារ៉ាអូខេ​វីឡា នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ – CEN