យុវជន​ម្នាក់​ធ្លាក់​ពីលើ​ជាន់​ទី​៤ នៃ​អគារ​អ៊ីអន​១ បណ្តាលអោយ​ស្លាប់ – CEN