អ្នក​ផ្ទុកមេរោគ​អេដស៍ ក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ ជាង​ពីរ​ពាន់​នាក់ ចូល​មក​ទទួល​ឱសថ​ប្រឆាំង​មេរោគ​អេដស៍​ – CEN