ជិតដល់​ថ្ងៃការ ត្រូវ​មិត្តភក្តិ​ជប់លៀង «​លា​ភាព​នៅ​លីវ​» ដាក់​ជ្រុល មានអី បើកម៉ូតូ «ស៊ីថ្នល់» ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ខ្លះ​ស្រឡាំងកាំង ព្រោះ​…​ភក្ត្រា​កូនកំលោះ​បែបនេះ​!! – CEN