មនុស្ស ៧៣ នាក់​ ពាក់​ព័ន្ធ​​បទ​ល្មើស​​កាប់​បំ​ផ្លាញ​​ព្រៃ​ឈើ ត្រូវ​​បាន​​ក្រុម​​ស​កម្ម​ជន​​បណ្ដាញ​​ការ​ពារ​​ព្រៃ​​ឡង់​ ចាប់​​ឃាត់​ខ្លួន នៅ ​ឆ្នាំ​ ២០១៨ – CEN