ចាប់​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់ ភ្ជង់​ម្ចាស់​វេរ​លុយ ប្លន់​យក​លុយ​ជាង​៦​លាន​រៀល – CEN