សេដ្ឋី​ម៉េ​ម៉ា​យ សហាយស្មន់​ជាមួយ​បុរស​ជា​ង​១០០​នាក់ ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះ​…​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ – CEN