គីម ជុង​អ៊ុន​ទៅលេង​ចិន ខណៈ​កំពុង​ចរចារ​ជាមួយ​ជាមួយ លោក​ត្រាំ ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​លើក​ទី ២ – CEN