ម្តាយ​ចម្លែក ៖ បង្កើត​កូនភ្លោះ​រួម​គភ៌​តែ​មួយ​ហើយ នៅ​ចង់​ឲ្យ​កូនស្រី​ទាំង​២ យក​… ប្តី​តែ​១​ទៀត​! – CEN