ស្រុក​យួន​ហៅ​ត្រីមាស ៖ ត្រីមាស​ទម្ងន់ ៥ Kg ទើប​ត្រូវ​នេសាទ​បាន​ឈ្មួញ​ឲ្យ​ជាង ៧០០០​ដុល្លារ​ហើយ​នៅ​ពុំ​ព្រម​លក់​! – CEN