បង្ក្រាប​ការដឹកជញ្ជូន​ឈើ ដោយ​ខុសច្បាប់ នៅ​ស្រុក​កែវ​សីមា​ – CEN