លោក​មុត ចន្ថា​៖ ​បើ​សិន​ជា​ពាក្យ​ពិតមែន លោក​គង់ គាំ ក៏​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ ដែល​ថា​គណបក្ស​ប្រឆាំង ជា​អ្នកបង្កើត​ធ្វើឲ្យ​ខ្មែរ បែងចែក​វណ្ណៈ​រើសអើង​លាប​ពណ៌​គ្នា​រវាង​ខ្មែរ និង​ខ្មែរ​ – CEN