មន្ត្រី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មានប្រសាសន៍​ថា​៖ ថ្ងៃ​៧​មករា គឺជា​ថ្ងៃកំណើត​ទី​២​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដែល​គ្មាន​ជន​ណា​មក​បំភ្លៃ ឬ​បំផ្លាញ​បានឡើយ​ – CEN