​ដឹង​ទេ​ថា ទាយាទ​របស់​គ្រូទាយ​ពិការភ្នែក Vanga បានចាប់កំណើត​យូរ​ដែរ​ហើយ​នៅ​…​បារាំង​! – CEN