ត្រាំ ដើរចេញ​ពី​កិច្ចប្រជុំ នៅពេល​មេដឹកនាំ​បក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ ជំទាស់​នឹង​គំរោង​ព្រំដែន​គាត់​ – CEN