​ប្រកាស​ចូល​កាន់​មុខដំណែង​អភិបាលរង​នៃ​គណៈ​អភិបាលស្រុក​ចន្ទ្រា​ – CEN