រថ​យន្ត​ដឹក​ថ្មី​កែ​ច្នៃ​ក្នុង​ស្រុក បើក​រហូត​ទាល់​តែ​ដាច់​កង់ – CEN