បញ្ជូន​ក្មេងស្ទាវចោរឆក់​ជនបរទេស ១២​លើក ទៅ​តុលាការ​ – CEN