លេខាធិការ​មជ្ឈឹមបក្ស​វៀតណាម​៖ ក្រោម​ម្លប់​ព្រះមហាក្សត្រ និង​ការដឹកនាំ​របស់​សភា រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា​នឹង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ថ្មីៗ​ទៀត​ – CEN