សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អរគុណ​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ អំពី​កម្ពុជា ទៅកាន់​ពិភពលោក ក្នុង​ផ្លូវ​វិជ្ជមាន​ – CEN