ស្រី​ស្អាត Live Video បង្អួតរាង​ជា​មួយឈុត​ប៊ី​គីនី ព្រោះ​មាន​អ្នកតាមដាន ១​លាន​កន្លះ ស្មាន​ពុំ​ដល់​… (វីដេអូ) – CEN