ផ្លូវ ស្ពាន ផ្លូវដែក ផ្លូវអាកាស ផ្លូវទឹក កំពង់ផែ និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន ជា​សរសៃឈាម​ជំរុញ​លំហូរ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទ្រទ្រង់​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN