ពលទាហាន​រុស្ស៊ី រារាំង​ពុំ​ឲ្យ​ប្រធានាធិបតី​ស៊ី​រី ដើរ​កៀក​ប្រធានាធិបតី​រុស្សី ពូ​ទីន​ – CEN