អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​កន្លែង​ចាក់​ហ្គាស់ នៅ​ស្ថានីយ៍​ប្រេង​មួយ​កន្លែង នៅ​សង្កាត់​ឫស្សីកែវ​ – CEN