រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​៖ អា​មេ​រិច​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ក្នុង​ការចរចា​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងជើង ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ទុកជាមុន​ – CEN