នារី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​រៀបការ​ជាមួយ​មិត្ត​ប្រុស​ស្គាល់គ្នា​តាម​អន​ឡាញ ប្រឆាំង​ការជំទាស់​ឪពុកម្តាយ ចុងក្រោយ ស្ទើរ​ស្លុត​បេះដូង ពេល​ដឹងថា​គាត់​គឺជា​… – CEN