គម្រោង​បំពាក់​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​គ្មាន​ខ្សែ បច្ចេកវិទ្យា​ជំនា​ន់ទី​៥ (5G WiFi) នៅ​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ ខេត្តសៀមរាប​ – CEN