ឃុំ​ទួល​ពង្រ ស្រុក​ម៉ាឡៃ នៅសល់​ផ្ទៃដី​ចំការមីន ជាង​២០០​ទីតាំង​ – CEN